Дългогодишни корпоративни клиенти на нашите сервизни услуги са Българска Национална Телевизия, О’кей Супертранс, Летище София, Национална служба за растителна защита, ЦЛПМ, РСРЗ,  Балкан Българска Телевизия, Столичен Автотранспорт,  Столичен Електротранспорт, Национална Електрическа Компания, ЦИЕХ Полфа, Съвет за Електронни Медии и други.

Клиенти, за който сме изпълнявали услуги в областта на изграждане на компютърни мрежи – Българска национална Телевизия, Столичен Автотранспорт, Национална Електрическа Компания, ЦИЕХ Полфа, О’кей Супертранс, хотел Сапарева Баня.

Последен проект – изграждане на компютърна мрежа и връзка между регионалните центрове на СЕМ в градовете София, Велико Търново, Варна, Бургас и Видин.