След като Sony представи процесорите Cell, една от основните им характеристики, на която се наблягаше, беше тяхната висока производителност. Тя е следствие от факта, че в същността си процесорите Cell представляват обединение между скаларен и векторен процесор. Благодарение на този факт те до известна степен наподобяват графичните процесори, разработвани от Nvidia и ATI/AMD. Дали би било възможно Cell да се преориентира към изпълнението на задачи от типа на графичните и физични изчисления?