Snort наблюдава компютърните мрежи и ги защитава от атаки и нежелани вмешателства. Програмата е създадена за откриване на слабите места в софтуера, използван в мрежа. Наблюдава директно влизащия през мрежовата карта трафик и сравнява входящите пакети данни с база данни от характерни образци на вече ...