Първоначалната област на приложение, към която е насочена флаш паметта при създаването си, е да служи като обикновен носител на информация, притежаващ едновременно висока сигурност и малки размери. С появата на Windows Vista и различните технологии от типа на ReadyBoost и Robson, както и на моделите хибридни твърди дискове, нуждата от свръхбърза флаш памет става все по-очевидна. За съжаление пречката пред универсалната употреба на флаш паметите е не само ниската скорост, но и краткият живот и високите производствени разходи.